درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

اهداف شرکت

×      توسعه شرکت وایجادشعب داخلی وخارجی
×      استحصال بالاترین رتبه ها درزمینه های فعالیت
×      مشارکت در پروژه های بزرگ و اصلی کشور
×      افزایش امنیت مالی واقتصادی شرکت

معرفی و تاریخچه شرکت

این مهندسان مشاور در امتداد سوابق حرفه ای قبلی ، فعالیت خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ با نام مهندسان مشاور طرح و تدبیر ماندگار ادامه داده است.

فعالیت های اصلی شرکت

طراحی و نظارت براجرای ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ودرمانی.
تخصص های معماری .معماری، معماری داخلی، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، متره وبرآورد .

درباره طرح و تدبیر ماندگار

سرویس هایی که ما به بهترین صورت انجام می دهیم

اهداف شرکت

اهداف شرکت

×      توسعه شرکت وایجادشعب داخلی وخارجی
×      استحصال بالاترین رتبه ها درزمینه های فعالیت
×      مشارکت در پروژه های بزرگ و اصلی کشور
×      افزایش امنیت مالی واقتصادی شرکت

معرفی و تاریخچه شرکت

معرفی و تاریخچه شرکت

این مهندسان مشاور در امتداد سوابق حرفه ای قبلی ، فعالیت خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ با نام مهندسان مشاور طرح و تدبیر ماندگار ادامه داده است.

فعالیت های اصلی شرکت

فعالیت های اصلی شرکت

طراحی و نظارت براجرای ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ودرمانی.
تخصص های معماری .معماری، معماری داخلی، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، متره وبرآورد .


  • آدرس : خیابان آفریقا – خیابان ظفر غربی – پلاک ۲۸۵
    شماره تماس : ۹ – ۸۸۷۸۵۰۳۸ « »  ۹ – ۸۸۷۹۸۳۴۸
    دور نگار : ۸۸۷۹۹۲۹۲

    طرح و تدبیر ماندگار

توانمندی ما

رضایتمندی
0%
کیفیت
0%
پشتیبانی
0%