خدمات وسرویس ها

برخی از خدماتی که برای شما به خوبی انجام می دهیم

مهندسان مشاور طرح وتدبیر ماندگاردراردیبهشت ماه ۱۳۸۵ توسط گروهی از مهندسان با سابقه بیش از ۲۰ سال کار حرفه ای در جامعه مهندسی کشور تشکیل گردید و با تکیه برسوابق حرفه ای اعضاء درامر مشاوره وطراحی شروع به فعالیت نمود که با یاری خداوند در این مدت توانست پروژه های مختلف عمرانی و ملی را به انجام برساند .

بیشتر بخوانید
mac-310x250

گواهینامه ها

آخرین گواهینامه های دریافت شده

طراحی و نظارت براجرای ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ، آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی ودرمانی و همچنین تخصصی مقاوم سازی ( گروه شهرسازی و معماری ). معماری ، معماری داخلی ، سازه ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، نقشه برداری ، متره وبرآورد

فعالیتهای اصلی شرکت

اعضاء کلیدی

تیمی متحد و کارکشته برای انجام هرکار طراحی

آقای مهندس حمیدرضا هدایتی
آقای مهندس سیروس یزدانفر
خانم مهندس اعظم سادات دادجو
آقای مهندس کامران مهابادی
آقای مهندس محمدحسن ارشادی فرد
آقای دکتر محمدرضا خواجه نوری
خانم مهندس منصوره سادات لطفی مطلق
آقای مهندس آبتین فرخی پناه
آقای حسین صحت
خانم فاطمه فرهادی